En bedriftsrådgiver du kan spille på lag med

Korero hjelper deg

Hos oss får du profesjonell bistand

Smilende personer i møte

Bedriftsrådgivning

Vårt arbeidsfelt omfatter gjennomgang av strategier, arbeidsprosesser, organisering og kompetanse. Vi jobber med verktøyer fra The LEAN Toolbox, med rekruttering og utvikling av ledere og medarbeidere, med kostnadsoptimalisering, og med andre konkrete forbedringstiltak som rekruttering av nye medarbeidere, kompetanseutvikling og coaching av ledere. 

Personer på kontor smiler og hilser

Kostnadsoptimalisering

Korero representerer Expense Reduction Analysts (ERA) i det norske markedet.  ERA er et internasjonalt nettverk med flere enn 1200 konsulenter og spesialister innen spesifikke kostnadskategorier. I Norge er ERA representert av 15 selvstendige konsulenter som samarbeider om oppdrag innen kostnadsoptimalisering på tvers av fagområder og bransjer. Dette gjør at vi kan bistå de aller fleste virksomheter med både store og små oppdrag.

To mennesker smiler ved kontorpult

Coaching og mentoring

Vi tilbyr lederutvikling ut fra en tilnærming med basis i kartlegging av personlighetsprofil og kompetanse, situasjonsbasert ledelse og Gestalt.

Smilende personer i møte

Opplæring og kursing i temaer innen LEAN

Korero har medarbeidere med lang erfaring fra bruk av LEAN-metodikk for å optimalisere prosesser og skape flyt i verdikjeden. Det viser seg ofte at en enkel analyse raskt kan skape forståelse for at endringer er nødvendige for å skape lønnsomhet.

Smilende personer i møte

Rekrutteringstjenester

Korero kan bistå med kompetansekartlegging og stillingskrav basert på bedriftens konkrete behov, samt søk og rekruttering av nye medarbeidere til nøkkelstillinger. Vi kan også bistå med testing av personlighetsprofil, kognitive evner, samt mer spesifikke ferdigheter som numeriske evner med mer. Korero jobber hovedsakelig med rekrutteringsoppdrag for norske virksomheter. Korero samarbeider med Sperton når det gjelder rekruttering av ansatte til stillinger i utlandet om det skulle være aktuelt. 

Ikon, snakkebobler

La oss bidra med vår kompetanse

Er du en bedriftsleder med et ønske om innspill og nye løsninger? Vi kan bidra på mange områder.